تبلیغات
فردای مالیات - نکات مهم جهت صاحبان محترم مشاغل در ارائه اظهارنامه مالیاتی
pic

نکات مهم جهت صاحبان محترم مشاغل در ارائه اظهارنامه مالیاتی

همزمان با ایام فرارسیدن اظهارنامه مالیاتی عملکرد اشخاص حقیقی رعایت نکات زیر جهت ارائه بهتر اظهارنامه های مالیاتی از طرف مودیان محترم (صاحبان محترم مشاغل ) حائز اهمیت است.

۱- به علت اهمیت اطلاعات مالی ارسالی مودیان محترم به سازمان امورمالیاتی از طریق اظهارنامه مالیاتی، شایسته است مودیان محترم ضمن دقت و توجه لازم در ارائه اطلاعات مالی اعم از میزان درآمد، هزینه، سودحاصله، … از تقاضای درج اطلاعات مالی خود توسط کاربران دفاتر کافی نت، پیشخوان خدمات دولت و یا پست جدا خودداری نمائید. شایان ذکر است کاربران دفاتر مذکور فقط مکلف به ارسال اطلاعات اظهارنامه مودیان می باشند و در هیچ موردحق دخل و تصرف در اطلاعات مالی مودیان را ندارند.بدیهی است اطلاعات واصله به سازمان امورمالیاتی به منزله اقرار مالی مودی در طول یک سال فعالیت مالی میباشد
۲- برطبق قوانین مالیاتی میزان معافیت مالیاتی ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم مودیان جهت عملکرد ۱۳۹۴ معادل ۱۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد
۳- در صورت شراکت مودیان محترم در واحدهای شغلی میزان سهم شرکه هر مودی به صورت دقیق ذکر شود
۴- مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مشارکت های مدنی اعم از اختیارات قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهد کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم و شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تعلق و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد در صورت فوت احدی از شرکاء، وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی درمشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از در آمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.
۵- مودیان محترم مالیاتی در راستای اجرای ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم می بایست بر اساس نوع فعالیت به شرح بند الف، ب، ج اظهارنامه راتکمیل نمایند
۶- مودیان محترم مالیاتی پس از ارسال اظهارنامه قطعی عملکرد۱۳۹۴ از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان به سامانه www.tax.gov.ir نیازی به ارائه پیرینت اظهارنامه مالیات به ادارات امور مالیاتی نخواهند داشت
۷- با توجه به اختیار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و توافق به عمل آمده با اتاق اصناف نظر به اینکه میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان محترم مشاغل بارعایت موارد زیر به میزان قطعی سال ۱۳۹۳ تعیین می گردد.
الف : درصورت عدم قطعیت عملکرد ۱۳۹۳ مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ با رشد ((۸ در صد برای مالیاتهای کمتر از ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)) ، ((۱۲ درصد مالیات مازاد بر ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)) ، ((۱۸ درصد مالیات مازاد مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)) ملاک عمل خواهد بود که مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۴ معادل ارقام بدست آمده خواهد بود
ب: مودیانی که درسال ۱۳۹۳ مشمول مالیات نبوده اند درصورت ارائه اظهارنامه با درآمد مشمول مالیات ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۳ اظهارنامه آنها قطعی خواهد بود
ج: مودیانی که درسال ۱۳۹۳ دراجرای مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه نسبت به خرید ونصب وراه اندازی دستگاه سامانه فروش (مکانیزه فوش ) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول ومالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود
د: مودیانی که مکلف به استفاده از صندوق فروش می باشند در صورت عدم استفاده از صندوق فروش معافیت مالیاتی خود را از دست می دهند.
۸- درج صحیح کلاسه پرونده مالیاتی و شماره واحد مالیاتی بویژه جهت مودیانی که دارای ۲ پرونده مالیاتی میباشند ضرورت داشته ولزوماً می بایست اطلاعات صحیح از روی آخرین برگ تشخیص مالیات استخراج ودراختیار کاربران جهت ارسال اظهارنامه مالیاتی قرار گیرد.
۹- مودیانی که درمدت کمتر از یک سال مالی فعالیت داشته می بایست نسبت به مدت زمان فعالیت ، اظهارنامه مالیاتی خودرا ارائه نمایند
۱۰- مودیان محترم پس از ارائه اظهارنامه نسبت به دریافت کدرهگیری دقت لازم مبذول فرمایند
۱۱- مودیان محترم درارائه اطلاعات واحد کسبی خوداعم از آدرس ،کدپستی دقت لازم معمول فرمایند
۱۲- مودیان محترم درهنگام ارائه اظهارنامه مالیاتی اطلاعات دقیق پرونده مالیاتی وکدرهگیری پیش ثبت نام کداقتصادی وهمچنین مشخصات حوزه مالیاتی وکلاسه پرونده مالیاتی خودرا به همراه داشته باشند
۱۳- قبل از ارائه اظهارنامه مالیاتی وارسال اطلاعات به سازمان امورمالیاتی شایسته است پیش نویس اطلاعات اظهارنامه تکمیل شده رادریافت ،مشاهده ودرصورت تائیدنهایی نسبت به ارسال اقدام نمائید
۱۴- مودیان محترم تنها یک مرتبه قادر به ارائه اظهارنامه مالیاتی میباشند.طبقه بندی: اخبار و مطالب مالیاتی،
برچسب ها: مالیات، اظهارنامه، مشاغل،

تاریخ : یکشنبه 9 خرداد 1395 | 08:02 ق.ظ | نویسنده : حمید موسی وند | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.